ముగించు

ఎన్నికలు

అభ్యర్ధుల ఎన్నికల వ్యయం వివరములు

ఎలక్షన్ వెబ్ సైట్ సమాచారం
వెబ్ సైట్ అడ్రస్ వివరాలు
http://eronet.ecinet.in/ అధికారులకు ERONET
https://www.nvsp.in/ జాతీయ ఓటర్ల సేవా పోర్టల్
ఫారం-6 – https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6?lang=en-GB మొదటిసారి ఓటరు లేదా ఒక నియోజకవర్గం నుండి మరొక నియోజకవర్గానికి మార్చడంపై ఓటరు జాబితాలో పేరును చేర్చడానికి దరఖాస్తు.
ఫారం-8 – https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form7?lang=en-GB ఓటరు జాబితాలో చేర్చడాన్ని అభ్యంతరం చేయడానికి లేదా పేరును తొలగించాలని కోరుతూ దరఖాస్తు.
https://eci.gov.in భారత ఎన్నికల కమిషన్
http://ecisveep.nic.in/ SVEEP – క్రమబద్ధమైన ఓటర్ల విద్య మరియు ఎన్నికల భాగస్వామ్యం
http://ceoandhra.nic.in/ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్