ముగించు

మునిసిపల్ కార్యాలయంలో జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష

ప్రచురణ తేది : 03/08/2019
సమీక్ష సమావేశం

ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ శ్రీ.పి.అనిల్ కుమార్ మరియు జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.ఎం.వి.శేషగిరి బాబుతో సమీక్ష