ముగించు

వెంకన్నపాలెం విలేజ్, మనుబోలు మండలం వెటర్నిటీ హాస్పిటల్ ఆకస్మిక పర్యటన

ప్రచురణ తేది : 03/08/2019
వెంకన్నపాలెం

25.7.2019 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎం.వి.శేషగిరి బాబు గారు వెంకన్నపాలెం విలేజ్, మనుబోలు మండలం వెటర్నిటీ హాస్పిటల్ ఆకస్మిక పర్యటన  సందర్శించండి