ముగించు

శ్రీ యల్. చంద్ర శేఖర్

ఇమెయిల్ : naidupeta[dot]np[at]gmail[dot]com
హోదా : మునిసిపల్ కమిషనర్
మొబైల్ నం : 9849744187