ముగించు

శ్రీ. సయ్యద్ అబ్దుల్ హమీద్

ఇమెయిల్ : dmwonellore[at]gmail[dot]com
హోదా : డిస్ట్రిక్ట్ మైనోరిటీస్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్
మొబైల్ నం : 8309817591