ముగించు

జిల్లా కలెక్టరు కార్యాలయం

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా కలెక్టరు కార్యాలయం
ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
District Collector, Nellore శ్రీ. KVN చక్రధర్ బాబు, IAS జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ collector_nlr[at]ap[dot]gov[dot]in 0861-2331999 ఆచారి వీధి కలెక్టర్ కార్యాలయం, 0861-2324374,0861-2331636
Joint Collector RB & R డాక్టర్ ఎన్.ప్రభాకర రెడ్డి ఐ.ఎ.ఎస్ జాయింట్ కలెక్టర్, గ్రామ మరియు వార్డ్ సచివాలయం మరియు అభివృద్ధి jcdevelopment-nlr[at]ap[dot]gov[dot]in ఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం నెల్లూరు
M N HARENDHIRA PRASAD, IAS శ్రీ ఎం ఎన్ హరేందిర ప్రసాద్. ఐఎఎస్ జాయింట్ కలెక్టర్, రైతు భరోసా మరియు రెవెన్యూ jc_nlr[at]ap[dot]gov[dot]in 0861-2331724 ఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం, 0861-2331724
Joint Collector, Asara & Welfare శ్రీ కోట మార్తా రోజ్ మాండ్ (ఎఫ్.ఎ.సి) i/c జాయింట్ కలెక్టర్, ఆశరా మరియు సంక్షేమం jcwelfare-nlr[at]ap[dot]gov[dot]in 9849904057 ఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం
డిఆర్ ఓ శ్రీ ఎస్ వి నాగేశ్వర రావు (ఎఫ్.ఎ.సి) జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ neldro[at]nic[dot]in ఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం 0861-2331532