ముగించు

DSR ZPHS వద్ద రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమం, దర్గా మిట్టా

ప్రచురణ తేది : 03/08/2019
రాజన్న బడిబాటా కార్యక్రమం

12-06-2019 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎం.వి.శేషగిరి బాబు, రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమం, డిఎస్ఆర్ జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ బాలికల హై స్కూల్ దర్గా మిట్ట