ముగించు

ఇతరాలు

డ్వామా

గణతంత్ర దినోత్సవం, 2020

ప్రచురణ: 27/01/2020 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ POLICE GROUND FLAG HOSTING PARADE WALK WALK SALUTE THE GUESTS POLICE GROUND DISTRICT COLLECTO’S SPEECH VIPs CHIEF GUESTS [...] మరింత
జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసు

జిల్లా కలెక్టరేట్, నెల్లూరు

ప్రచురణ: 30/07/2019 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ VISIT TO VENKANNAPALEM VILLAGE,MANUBOLU (M) VETERNITY HOSPITAL SURPRISE VISIT INSPECTION OF FIELDS & MEETING WITH VILLAGERS OF NELATUR [...] మరింత
పచ్చటి వరి పంట  పొలాలు

నెల్లూరు జిల్లా

ప్రచురణ: 13/02/2018 #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ మరియు థర్మల్ సోమశీల రిజర్వాయర్ వేంకటగిరి కోట జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసు పులికాట్ సరస్సు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్,షార్ గాంధీ [...] మరింత