ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖ, నెల్లూరు. ఎన్.సి.డి ప్రోగ్రాం నందు వివిద రకములైన పోస్టులకు సంబందించిన ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్ట్

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖ, నెల్లూరు. ఎన్.సి.డి ప్రోగ్రాం నందు వివిద రకములైన పోస్టులకు సంబందించిన ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్ట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖ, నెల్లూరు. ఎన్.సి.డి ప్రోగ్రాం నందు వివిద రకములైన పోస్టులకు సంబందించిన ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్ట్

ఈ క్రింది పోస్టు ల కొరకు

స్టాఫ్ నర్స్
డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్
రీహాబిలిటేషన్ వర్కర్
మెడికల్ ఆఫీసర్
కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్
స్పెషలిస్ట్ ఆంకాలజీ
డిస్ట్రిక్ట్ ఎపిడిమాలొజిస్ట్
డెంటల్ హైజెనిస్ట్

21/08/2019 30/08/2019 చూడు (1 MB)