ముగించు

టెండర్లు – DMHO ఆఫీస్, SPSR నెల్లూరు – SPSR నెల్లూరు జిల్లాలోని 67 ఉప కేంద్రాల వద్ద హార్డ్‌వేర్ సామగ్రిని (డెస్క్‌టాప్‌లు, ప్రింటర్లు మరియు ఇతర పెరిఫెరల్స్) సరఫరా చేయడానికి మరియు ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి టెండర్.

టెండర్లు – DMHO ఆఫీస్, SPSR నెల్లూరు – SPSR నెల్లూరు జిల్లాలోని 67 ఉప కేంద్రాల వద్ద హార్డ్‌వేర్ సామగ్రిని (డెస్క్‌టాప్‌లు, ప్రింటర్లు మరియు ఇతర పెరిఫెరల్స్) సరఫరా చేయడానికి మరియు ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి టెండర్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
టెండర్లు – DMHO ఆఫీస్, SPSR నెల్లూరు – SPSR నెల్లూరు జిల్లాలోని 67 ఉప కేంద్రాల వద్ద హార్డ్‌వేర్ సామగ్రిని (డెస్క్‌టాప్‌లు, ప్రింటర్లు మరియు ఇతర పెరిఫెరల్స్) సరఫరా చేయడానికి మరియు ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి టెండర్.

టెండర్లు – DMHO ఆఫీస్, SPSR నెల్లూరు – హార్డ్వేర్ పరికరాల సరఫరా (డెస్క్‌టాప్‌లు (67), ప్రింటర్లు (67), యుపిఎస్ (67), హెడ్‌ఫోన్‌లు (67), డేటా కార్డ్ విత్ సిమ్స్ (67), కంప్యూటర్ టేబుల్స్ & కుర్చీలు (67)) ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలోని 67 సబ్ సెంటర్లలో ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల నాణ్యత, ముగింపు తేదీ 31.12.2019

22/12/2019 31/12/2019 చూడు (910 KB)