ముగించు

28190100504-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ ఒగురువండ్లపల్లి-సీతారామపురం మండలము