ముగించు

28190302205-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ గొట్టిగుండాల-కొండాపురం మండలము