ముగించు

28190801127-జెడ్‌పిజిహెచ్ఎస్ వింజమూరు-వింజమూరు మండలము