ముగించు

28191000604-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ గండిపాలెం-ఉదయగిరి మండలము