ముగించు

28193404505-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ తీర్థంపాడు-డక్కిలి మండలము