ముగించు

శ్రీ. కెవిఎన్ చక్రధర్ బాబు, ఐ.ఎ.ఎస్

Sri KVN Chakradhar Babu

ఆచారి వీధి కలెక్టర్ కార్యాలయం, 0861-2324374,0861-2331636

ఇమెయిల్ : collector_nlr[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
ఫోన్ : 0861-2331999