ముగించు

శ్రీ బి చిన్న ఓబులేసు

DRO NELLORE

ఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం 0861-2331532

ఇమెయిల్ : neldro[at]nic[dot]in
హోదా : జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్