ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా కలెక్టరు కార్యాలయం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ చిరునామా
District Collector, Nellore శ్రీ. KVN చక్రధర్ బాబు, IASజిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector_nlr[at]ap[dot]gov[dot]in0861-2331999ఆచారి వీధి కలెక్టర్ కార్యాలయం, 0861-2324374,0861-2331636
Joint Collector RB & R డాక్టర్ ఎన్.ప్రభాకర రెడ్డి ఐ.ఎ.ఎస్జాయింట్ కలెక్టర్, గ్రామ మరియు వార్డ్ సచివాలయం మరియు అభివృద్ధిjcdevelopment-nlr[at]ap[dot]gov[dot]inఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం నెల్లూరు
M N HARENDHIRA PRASAD, IAS శ్రీ ఎం ఎన్ హరేందిర ప్రసాద్. ఐఎఎస్జాయింట్ కలెక్టర్, రైతు భరోసా మరియు రెవెన్యూjc_nlr[at]ap[dot]gov[dot]in0861-2331724ఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం, 0861-2331724
JC ASARA AND WELFARE శ్రీ టి బాపి రెడ్డిజాయింట్ కలెక్టర్, ఆసరా మరియు సంక్షేమంjcwelfare-nlr[at]ap[dot]gov[dot]in9849904057ఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం
DRO NELLORE శ్రీ బి చిన్న ఓబులేసుజిల్లా రెవెన్యూ అధికారి మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్neldro[at]nic[dot]inఆచారి వీధి, కలెక్టర్ కార్యాలయం 0861-2331532

జిల్లా పోలీసు కార్యాలయం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ చిరునామా
SP శ్రీ భాస్కర్ భూషణ్, I.P.S.జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్sp[at]nlr[dot]appolice[dot]gov[dot]in0861-2331933జిల్లా పోలీసు కార్యాలయం, నెల్లూరు