ముగించు

ఆచారాలు, జీవనశైలి

పచ్చటి వరి పంట  పొలాలు

నెల్లూరు జిల్లా

ప్రచురణ: 13/02/2018 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ కృష్ణపట్నం పోర్ట్ మరియు థర్మల్ సోమశీల రిజర్వాయర్ వేంకటగిరి కోట జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసు పులికాట్ సరస్సు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్,షార్ గాంధీ [...] మరింత