ముగించు

భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 12.02.2020 వరకు పొడిగింపు.

13/11/2019 12/02/2020 చూడు (250 KB)