ముగించు

భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 27.05.2020 వరకు పొడిగింపు.

27/11/2019 27/05/2020 చూడు (257 KB)