ముగించు

భూసేకరణ – వరికుంటపాడు మండలంలోని దామెంచర్ల గ్రామంలో కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

భూసేకరణ – వరికుంటపాడు మండలంలోని దామెంచర్ల గ్రామంలో కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూసేకరణ – వరికుంటపాడు మండలంలోని దామెంచర్ల గ్రామంలో కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 06.03.2020 వరకు పొడిగింపు.

06/12/2019 06/03/2020 చూడు (340 KB)