ముగించు

28190200205-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ పెద్దిరెడ్డి పల్లి-వరికుంటపాడు మండలము