ముగించు

28190201210-జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ తిమ్మారెడ్డిపల్లె-వరికుంటపాడు మండలము