ముగించు

28190400308-జెడ్‌పిపిహెచ్ఎస్ చింతలపాలెం మజరా గట్టుపల్లి- జలదంకి మండలము