ముగించు

28192801006-జెడ్‌పిహెచ్‌ఎస్ చిన్నపల్లి పాలెం-తోటపల్లి గూడూరు మండలము