ముగించు

28193290136-జెడ్‌పిజిహెచ్ఎస్ గూడూరు – గూడూరు మండలము