ముగించు

కల్లెక్టర్ల జాబితా

వ. సం. కలెక్టర్ పేరు నుండి వరకు ICS/IAS
1 జెజె కాటన్ 1906 1907 ICS
2 ఆర్.బి. క్లెగ్గ్ 1907 1908 ICS
3 మహమ్మద్ ఖాదిర్ నవాజ్ ఖాన్ 1908 1910 ICS
4 హెచ్.జి ఘార్ పురే 1910 1911 ICS
5 ఆర్.రామచంద్రరావు 1911   ICS
6 జె ఎన్ రాయ్ 1911   ICS
7 ఆర్.రామచంద్రరావు 1911 1912 ICS
8 ఎస్‌ఎంవి ఉస్మాన్ సాహిబ్ 1912   ICS
9 ఆర్.రామచంద్రరావు 1912 1913 ICS
10 టి. రాఘవయ్య 1913   ICS
11 ఆర్.రామచంద్రరావు 1913 1917 ICS
12 సిఎ సావ్ టర్ 1917   ICS
13 ఎల్.డి స్వామికన్ను పిళ్ళై 1917 1918 ICS
14 ఎస్‌ఎంవి ఉస్మాన్ సాహిబ్ 1918   ICS
15 ఎల్.డి స్వామికన్ను పిళ్ళై 1918 1919 ICS
16 జె.ఆర్.కృష్ణమ్మ 1919   ICS
17 ఎ. రామచందున్ గాడి 1919 1920 ICS
18 ఎ. గ్యాలెటి 1920 1921 ICS
19 జె.యఫ్. హాల్ 1921   ICS
20 ఎస్ వి. రామమూర్తి 1921   ICS
21 ఎ.ఆర్ కాక్స్ 1921   ICS
22 యఫ్ బ్లివ్ స్టీవర్ట్ 1921 1922 ICS
23 ఆర్ .బ్లివ్ డేవిస్ 1922   ICS
24 హే యం. హుడ్ 1922   ICS
25 యఫ్ బ్లివ్ ఆర్. రాబర్ట్ సన్ 1922   ICS
26 యస్. యఫ్. బ్రాకెన్ బ్యురి 1922   ICS
27 హెచ్.టి. రైలీ 1922 1926 ICS
28 ఎ.సి. వుడ్ హౌస్ 1926 1929 ICS
29 సి.ఎ. హెండర్ సన్ 1929 1930 ICS
30 ఎ.ఆర్.సి.. వెస్ట్ లేక్ 1930   ICS
31 ఎ.సి. వుడ్ హౌస్ 1930 1931 ICS
32 కె.సి.మానవేదం రాజా 1931 1932 ICS
33 సి.హెచ్. మాస్టర్ మ్యాన్ 1932 1934 ICS
34 బ్లివ్ ఆర్.యస్.. సాధి ఆనథన్ 1934   ICS
35 ఎ.సి. వుడ్ హౌస్ 1934 1937 ICS
36 సియఫ్ వి.. విలియమ్స్ 1937   ICS
37 ఎం. అహ్మద్ హుమయూన్ 1937 1939 ICS
38 ఈ యన్. గావ్ మి 1939 1940 ICS
39 బ్లివ్ ఆర్.యస్. సత్యనాధన్ 1940 1941 ICS
40 యం. కరంతుల్లా 1941   ICS
41 బి.బ్లి డే 1941 1943 ICS
42 జె.పి.యల్. షెనొయ్ 1943 1944 ICS
43 టి.అవరోఎసే 1944 1946 ICS
44 ఎస్.జోసెఫ్ రెడ్డి 1946 1947 BA
45 కోటేశ్వర రావు నాయుడు 1947   BA
46 యస్.ఎ. అయ్యంగార్ 1947 1948 ICS
47 ఆర్.యస్.మలయప్పాన్ 1949 1950 IAS
48 బి.జోగాప్ప 1950 1951 IAS
49 సి ఎ. రామ కృషనన్ 1951 1952 IAS
50 పివి నరసింహారావు చలపతి ముదలియార్ 1952 1953 IAS
51 హెచ్.సాంబ మూర్తి 1953   IAS
52 డి.బాసా రాజు 1953 1954 IAS
53 కె.సి.మదప్ప 1954 1955 IAS
54 యం.బి. రాజా రావు 1955 1956 IAS
55 యమ.డి. మోహిబుల్లా 1956 1958 IAS
56 వి.శ్రీనివాస చారి 1958 1959 IAS
57 యం.యం. బేగ్ 1959 1960 IAS
58 జి.వి. రామకృష్ణ 1960 1961 IAS
59 యం.డి. మజ్ హరల్ హుక్ 1961 1962 IAS
60 యం.వి. రాజగోపాల్ 1962 1964 IAS
61 యస్.హెచ్. రావణ్ కుమార్ 1964 1966 IAS
62 ఎన్.కె. మురళీధర రావు 1966 1968 IAS
63 ఎస్ఆర్ శంకరన్ 1968 1969 IAS
64 యం.యస్. వీరరాఘవన్ 1969 1972 IAS
65 ఆర్.పార్థ శరతి 1972 1973 IAS
66 కె.ఓబయ్య 1973 1974 IAS
67 యమ.వి.యస్.. ప్రసాద్ రావు 1974 1975 IAS
68 యు.కె.రేయ్ 1975   IAS
69 సి.అర్జున రావు 1975 1978 IAS
70 ముని వెంకటప్ప 1978   IAS
71 టి.గోపాల్ రావు 1978 1979 IAS
72 కె.మురళీధర్ 1979 1980 IAS
73 ముని రత్నం 1980 1981 IAS
74 హెచ్.కె.బాబు 1981 1982 IAS
75 కుమ్ కె. సుజాత రావు 1982 1985 IAS
76 జన్నాత్ హుస్సేన్ 1985 1987 IAS
77 డి.లక్ష్మి పార్థసారథి భాస్కర్ 1987   IAS
78 డాక్టర్ ప్రశాంత మహాపాత్ర ఎంబిబిఎస్ 1987 1988 IAS
79 కె. రాజు 1988 1992 IAS
80 ఎం.సాంబ శివరావు 1992 1995 IAS
81 డాక్టర్ ప్రీమ్‌చంద్ 1995   IAS
82 డా.డి.సంబా శివరావు 1995 1998 IAS
83 వై.శ్రీలక్ష్మి 1988 2000 IAS
84 కె. ప్రవీణ్ కుమార్ 2000 2001 IAS
85 జి. అనంత రాము 2001 2004 IAS
86 బి. రాజా శేఖర్ 2004 2005 IAS
87 ఎం. రవిచంద్ర 2005 2008 IAS
88 కె. రామ్‌గోపాల్ 2008 2011 IAS
89 బి. శ్రీధర్ 2011 2013 IAS
90 ఎన్.శ్రీకాంత్ 2013 2014 IAS
91 ఎం. జానకి 2014 2016 IAS
92 ముత్యాల రాజు రేవు 2016 2019 IAS
93 ఎం వి శేషగిరి బాబు 2019 2020 IAS
94 కె.వి.ఎన్.చక్రధర్ బాబు 2020 2023 IAS
95 హరి నారాయణన్ ఎమ్ 2023 ప్రస్తుతం IAS