ముగించు

టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ (పాలిటెక్నిక్)

నెల్లూరు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు

  1. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, గూడూరు
  2. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, ఆత్మకూరు
  3. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, కావలి
  4. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ బాలికల కళాశాల, నెల్లూరు
  5. ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ బాలుర కళాశాల, నెల్లూరు