ముగించు

నెల్లూరు పట్టణాభివృద్ధి అధికారం

బి) సంస్థాగత నిర్మాణం

NLR URBAN DEV AUTHORITY

సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు :

 

వ.సంఖ్య పేరు హోదా ఫోన్ నెంబరు
1 శ్రీ   కె.రమేష్ M.Sc.(Ag) (వైస్   చైర్ పర్సన్) 9063188888
2 శ్రీ   వై. ఓబులేష్ నందన్ (సెక్రటరీ) 9121162479
ప్లానింగ్ వింగ్
3 శ్రీ   ఎ.మారుతి హరి ప్రసాద్ (ప్రణాళిక   అధికారి) 9121162481
4 శ్రీ   జి.ఆర్. సంజీవ్ కుమరన్ (సహాయ   ప్రణాళిక అధికారి) 9121162482
5 శ్రీమతి   ఆర్.ఎస్.కుముదిని (ఆర్కిటెక్చర్   డ్రాఫ్ట్ మాన్) 9121162484
6 శ్రీ   వై అంకయ్య (ఆర్కిటెక్చర్   డ్రాఫ్ట్ మాన్) 9912340447
7 శ్రీ   జి పెంచలయ్య (ఆర్కిటెక్చర్   డ్రాఫ్ట్ మాన్) 9440772220
ఇంజనీరింగ్ వింగ్
8 శ్రీ. ఏ.మహేష్ (ఎగ్జిక్యూటివ్   ఇంజనీర్) 9121162485
9 శ్రీ   కె..శ్రీనివాసులు (డిప్యూటీ   ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్) 9121162486
అకౌంట్స్ వింగ్
10 శ్రీ   ఎం.సుబ్రహ్మణ్యం (అసిస్టెంట్   అకౌంట్స్ ఆఫీసర్) 9177552601
11 శ్రీ   సి.హెచ్.సురేష్ (జూనియర్   అకౌంట్స్ ఆఫీసర్) 9030101855