ముగించు

పురపాలక సంస్థలు

నెల్లూరు జిల్లాలో ఈ క్రింది ఐదు(5) పురపాలక సంస్థలు వివరాలు

  1. సూళ్ళూరుపేట పురపాలక శాఖ
  2. ఆత్మకూరు పురపాలక శాఖ
  3. గూడూరు పురపాలక శాఖ
  4. కావలి పురపాలక శాఖ
  5. నాయుడుపేట పురపాలక శాఖ