ముగించు

మండలాలు

మండలాలు
వ.సం. డివిజన్ పేరు మండలం పేరు తహసిల్దార్ మొబైల్ నెంబరు ఈమెయిల్
1 నెల్లూరు నెల్లూరు 9849904070 nelnel[at]nic[dot]in
2 నెల్లూరు ఇందుకూరుపేట 9989931798 nelipt[at]nic[dot]in
3 నెల్లూరు వెంకటాచలం 9849904072 nelvkc[at]nic[dot]in
4 నెల్లూరు తోటపల్లి గూడూరు 9989931797 neltpg[at]nic[dot]in
5 నెల్లూరు ముత్తుకూరు 9849904080 nelmtk[at]nic[dot]in
6 నెల్లూరు పొదలకూరు 9989502065 nelpdk[at]nic[dot]in
7 నెల్లూరు రాపూరు 9989502064 nelrpr[at][dot]nic[dot]in
8 నెల్లూరు కోవూరు 9849904069 nelkvr[at]nic[dot]in
9 నెల్లూరు కొడవలూరు 9989931794 nelkdr[at]nic[dot]in
10 నెల్లూరు విడవలూరు 9989931793 nelvdr[at]nic[dot]in
11 నెల్లూరు బుచ్చిరెడ్డి పాలెం 9849904065 nelbrp[at]nic[dot]in
12 నెల్లూరు మనుబోలు 9989502066 nelmnb[at]nic[dot]in
13 ఆత్మకూరు అనంతసాగరం 9849904076 nelatk[at]nic[dot]in
14 ఆత్మకూరు కలువోయ 9177504903 nelkly[at]nic[dot]in
15 ఆత్మకూరు చేజెర్ల 9989931808 nelchj[at]nic[dot]in
16 ఆత్మకూరు సంగం 9177504902 nelasg[at]nic[dot]in
17 ఆత్మకూరు ఎ.ఎస్. పేట 9177504901 nelasp[at]nic[dot]in
18 ఆత్మకూరు సంగం 9989502075 nelsgm[at]nic[dot]in
19 ఆత్మకూరు వింజమూరు 9989502061 nelvjr[at]nic[dot]in
20 ఆత్మకూరు సీతారామపురం 9977504908 nelsrp[at]nic[dot]in
21 ఆత్మకూరు ఉదయగిరి 9989502077 neludg[at]nic[dot]in
22 ఆత్మకూరు మర్రిపాడు 9177504912 nelmpd[at]nic[dot]in
23 కావలి కావలి 9849904063 nelkvli[at]nic[dot]in
24 కావలి అల్లూరు 9989931792 nelalr[at]nic[dot]in
25 కావలి దగదర్తి 9989502063 neldgt[at]nic[dot]in
26 కావలి బోగోలు 9989931790 nelbgl[at]nic[dot]in
27 కావలి కొండాపురం 9177504911 nelkdp[at]nic[dot]in
28 కావలి జలదంకి 9989931789 neljdk[at]nic[dot]in
29 కావలి వరికుంటపాడు 9618835260 nelvkp[at]nic[dot]in
30 కావలి దుత్తలూరు 9177504910 neldtr[at]nic[dot]in
31 కావలి కలిగిరి 9989502062 nelkgr[at]nic[dot]in
32 గూడూరు గూడూరు 9849904073 nelgdr[at]nic[dot]in
33 గూడూరు చిల్లకూరు 9989502067 nelchl[at]nic[dot]in
34 గూడూరు వాకాడు 9989502069 nelvkd[at]nic[dot]in
35 గూడూరు కోట 9989502068 nelkot[at]nic[dot]in
36 గూడూరు చిల్లకూరు 9989931809 nelcht[at]nic[dot]in
37 గూడూరు బాలాయపల్లి 8897494307 nelblp[at]nic[dot]in
38 గూడూరు సైదాపురం 9989502071 nelsyd[at]nic[dot]in
39 గూడూరు డక్కిలి 9963474104 neldak[at]nic[dot]in
40 గూడూరు వెంకటగిరి 9989931806 nelvkg[at]nic[dot]in
41 నాయుడుపేట నాయుడుపేట 9849904067 nelnpt[at]nic[dot]in
42 నాయుడుపేట ఓజిలి 9989931803 nelozi[at]nic[dot]in
43 నాయుడుపేట దొరవారి సత్రం 9989931804 neldvs[at]nic[dot]in
44 నాయుడుపేట పెళ్లకూరు 9989502072 nelpdk[at]nic[dot]in
45 నాయుడుపేట సూళ్ళూరుపేట 9849904074 nelspt[at]nic[dot]in
46 నాయుడుపేట తడ 9989502070 neltad[at]nic[dot]in