ముగించు

రెవిన్యూ డివిజన్స్

రెవిన్యూ డివిజన్స్
క్రమసంఖ్య డివిజన్ పేరు ఆఫీసర్ పేరు హోదా మొబైల్ నెంబరు ఇమెయిల్
1 నెల్లూరు డి.హుస్సైన్ సాహిబ్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9849904055 rdonel[at]nic[dot]in
2 కావలి
జి శ్రీనివాసులు
రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9849904054 rdokvli[at]nic[dot]in
3 గూడూర్ ఆర్.గోపాలకృష్ణ సబ్ కలెక్టర్ 9849904056 rdogdr[at]nic[dot]in
4 ఆత్మకూరు జి‌. సువర్ణమ్మ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9963474101 rdoatk-ap[at]nic[dot]in,rdoatk5[at]gmail[dot]com
5 నాయుడుపేట పి.సరోజిని రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9963474102 rdonpt-ap[at]nic[dot]in,nptrdo[at]gmail[dot]com