ముగించు

రెవిన్యూ డివిజన్స్

రెవిన్యూ డివిజన్స్
క్రమసంఖ్య డివిజన్ పేరు ఆఫీసర్ పేరు హోదా మొబైల్ నెంబరు ఇమెయిల్
1 నెల్లూరు రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9849904055 rdonel[at]nic[dot]in
2 కావలి
రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్
రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9849904054 rdokvli[at]nic[dot]in
3
కందుకూరు
రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 8886616022 rdokdkr[at]gmail[dot]com
4 ఆత్మకూరు రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 9963474101 rdoatk-ap[at]nic[dot]in,rdoatk5[at]gmail[dot]com