ముగించు

విపత్తు నిర్వహణ

నెల్లూరు జిల్లా – ప్రొఫైల్

  • బంగాళాఖాతము జిల్లా తీరప్రాంత పొడవు: 165 కి.
  • తీరప్రాంత మండలాలు : 12
  • కవర్ చేసిన మజరాల సంఖ్య : 69
  • జనాభా తీరప్రాంత మండలాలు: 82,883
  • జిల్లాలో వరద పీడిత మండలాలు: 11
  • వాడుకలో సైక్లోన్ షెల్టర్స్ సంఖ్య: 199
  • తుఫాను మండల్స్‌లో ట్యాంకుల సంఖ్య: 153
  • తుఫాను నెలలు: మే & సెప్టెంబర్ నుండి డిసెంబర్ జిల్లాలోని ప్రధాన నదులు: 3 (పెన్నా స్వర్ణముఖి & కాళంగి)