ముగించు

స్పెషల్ కలెక్టర్ ఆఫీస్, తెలుగు గంగా ప్రాజెక్ట్

ఎ) శాఖ / సంస్థ గురించి పరిచయం:

రెవెన్యూ శాఖ

ప్రత్యేక కలెక్టర్ వారి కార్యాలయము,

తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు, నెల్లూరు

బి) వ్యవస్థ రూప కల్పన :

SPL COLLECTOR TGP

సి) ఫధకాలు /కార్యాచరణ:

ప్రాజెక్టులు మరియు కాలువల కొరకు భూమిని సేకరించి, రైతులకు నష్ట పరిహారము చెల్లించుట.

డి) కాంటాక్ట్స్ :

వ.సం పేరు హోదా ఫోన్ నెంబర్
1 శ్రీమతి సదా భార్గవి ప్రత్యేక కలెక్టర్ 9866605890
2 శ్రీమతి జి.వి.యస్.యస్.నాగలక్ష్మి పి.ఎ టు  ప్రత్యేక కలెక్టర్ 7702953555
3 శ్రీమతి జి.వి.యస్.యస్.నాగలక్ష్మి (FAC) ప్రత్యేక కలెక్టర్ఉప కలెక్టర్,నెల్లూరు యూనిట్ 7702953555
4 శ్రీ యం.దాసు ప్రత్యేక కలెక్టర్ఉప కలెక్టర్,సోమశిల ప్రాజెక్ట్,ఆత్మకూర్  యూనిట్ 9390765565

ఇ) ఈమైల్ /పోస్టల్ అడ్రస్సు :

Email.Splcollector_tgpnlr[at]yahoo[dot]co[dot]in

పోస్టల్ అడ్రస్సు: ప్రత్యేక కలెక్టర్ వారి కార్యాలయము,తెలుగు గంగ ప్రాజెక్ట్, నీలగిరిసంగం, నెల్లూరు.

ఎఫ్) పధకము యొక్క వెబ్సైట్ లింక్స్:

వ.సం పధకము వెబ్సైట్
1. స్పందన Spl_col_tgp