ముగించు

పత్రికా ప్రకటన

వడపోత:
పెన్నా బ్యారేజ్ వర్క్స్

పెన్నా బ్యారేజ్ పనుల పరిశీలన

ప్రచురణ: 03/08/2019

పెన్నా బ్యారేజ్ 14-07-2019 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.ఎం.వి.శేషగిరి బాబు పెన్నా బ్యారేజ్ పనుల పరిశీలన

మరింత
క్షేత్రాల పరిశీలన

పొలాలు తనిఖీ & నేలటూర్ ఎస్.సి. గ్రామస్తులతో కలవడం ముత్తుకూర్ మండల యొక్క కాలనీ

ప్రచురణ: 03/08/2019

18.7.2019 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎం.వి.శేషగిరి బాబు పొలాలు తనిఖీ & నేలటూర్ ముత్తుకూర్ మండల ఎస్.సి. కాలనీ నందు గ్రామస్తులతో సమావేశం 18.7.2019 న

మరింత
రాజన్న బడిబాటా కార్యక్రమం

DSR ZPHS వద్ద రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమం, దర్గా మిట్టా

ప్రచురణ: 03/08/2019

12-06-2019 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎం.వి.శేషగిరి బాబు, రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమం, డిఎస్ఆర్ జెడ్‌పిహెచ్ఎస్ బాలికల హై స్కూల్ దర్గా మిట్ట 

మరింత
సమీక్ష సమావేశం

మునిసిపల్ కార్యాలయంలో జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష

ప్రచురణ: 03/08/2019

ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ శ్రీ.పి.అనిల్ కుమార్ మరియు జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ.ఎం.వి.శేషగిరి బాబుతో సమీక్ష

మరింత
వెంకన్నపాలెం

వెంకన్నపాలెం విలేజ్, మనుబోలు మండలం వెటర్నిటీ హాస్పిటల్ ఆకస్మిక పర్యటన

ప్రచురణ: 03/08/2019

25.7.2019 న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎం.వి.శేషగిరి బాబు గారు వెంకన్నపాలెం విలేజ్, మనుబోలు మండలం వెటర్నిటీ హాస్పిటల్ ఆకస్మిక పర్యటన  సందర్శించండి

మరింత