ముగించు

ఫైర్‌వాల్ & నెట్‌వర్క్ ర్యాక్ యొక్క సరఫరా, సంస్థాపన కోసం ఆసక్తిగల సంస్థలు / ఏజెన్సీల నుండి టెండర్లను ఆహ్వానించడం

ఫైర్‌వాల్ & నెట్‌వర్క్ ర్యాక్ యొక్క సరఫరా, సంస్థాపన కోసం ఆసక్తిగల సంస్థలు / ఏజెన్సీల నుండి టెండర్లను ఆహ్వానించడం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఫైర్‌వాల్ & నెట్‌వర్క్ ర్యాక్ యొక్క సరఫరా, సంస్థాపన కోసం ఆసక్తిగల సంస్థలు / ఏజెన్సీల నుండి టెండర్లను ఆహ్వానించడం

ఫైర్‌వాల్ & నెట్‌వర్క్ ర్యాక్ సరఫరా మరియు సంస్థాపనకు ప్రసిద్ధ ఏజెన్సీ యొక్క వొడంబడిక ”టెండర్లు సమర్పించిన చివరి తేదీ: 20/01/2020 సాయంత్రం 4.00 గంటలకు

11/01/2020 20/01/2020 చూడు (896 KB)