ముగించు

స్టాఫ్ నర్సు -3, ఫిజిషియన్ / కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, స్పెషలిస్ట్ -3, మెడికల్ ఆఫీసర్ -2, డెంటల్ హైజీనిస్ట్ -8, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ (డిపిహెచ్ఎల్) ) -1, ఎపిడెమియాలజిస్ట్ -1 కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన DM&HO, నెల్లూరు యొక్క పరిపాలనా నియంత్రణలో

స్టాఫ్ నర్సు -3, ఫిజిషియన్ / కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, స్పెషలిస్ట్ -3, మెడికల్ ఆఫీసర్ -2, డెంటల్ హైజీనిస్ట్ -8, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ (డిపిహెచ్ఎల్) ) -1, ఎపిడెమియాలజిస్ట్ -1 కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన DM&HO, నెల్లూరు యొక్క పరిపాలనా నియంత్రణలో
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
స్టాఫ్ నర్సు -3, ఫిజిషియన్ / కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, స్పెషలిస్ట్ -3, మెడికల్ ఆఫీసర్ -2, డెంటల్ హైజీనిస్ట్ -8, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ (డిపిహెచ్ఎల్) ) -1, ఎపిడెమియాలజిస్ట్ -1 కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన DM&HO, నెల్లూరు యొక్క పరిపాలనా నియంత్రణలో

స్టాఫ్ నర్సు -3, ఫిజిషియన్ / కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, కన్సల్టెంట్ మెడిసిన్ -1, స్పెషలిస్ట్ -3, మెడికల్ ఆఫీసర్ -2, డెంటల్ హైజీనిస్ట్ -8, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ (డిపిహెచ్ఎల్) ) -1, ఎపిడెమియాలజిస్ట్ -1 కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన DM&HO, నెల్లూరు యొక్క పరిపాలనా నియంత్రణలో

14/07/2020 22/07/2020 చూడు (4 MB)