ముగించు

తాత్కాలిక పద్ధతి పై జిల్లా కో-ఆర్డినేటర్, సహాయ కో-ఆర్డినేటర్ మరియు టౌన్ కో-ఆర్డినేటర్ నియామకమునకు దరఖాస్తులు కోరడమైనది. – DPO,SPS Nellore

తాత్కాలిక పద్ధతి పై జిల్లా కో-ఆర్డినేటర్, సహాయ కో-ఆర్డినేటర్ మరియు టౌన్ కో-ఆర్డినేటర్ నియామకమునకు దరఖాస్తులు కోరడమైనది. – DPO,SPS Nellore
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
తాత్కాలిక పద్ధతి పై జిల్లా కో-ఆర్డినేటర్, సహాయ కో-ఆర్డినేటర్ మరియు టౌన్ కో-ఆర్డినేటర్ నియామకమునకు దరఖాస్తులు కోరడమైనది. – DPO,SPS Nellore

తాత్కాలిక పద్ధతి పై జిల్లా కో-ఆర్డినేటర్, సహాయ కో-ఆర్డినేటర్ మరియు టౌన్ కో-ఆర్డినేటర్ నియామకమునకు దరఖాస్తులు కోరడమైనది. – DPO,SPS Nellore 

20/08/2020 30/08/2020 చూడు (2 MB)