ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా – భూసేకరణ గుడ్లూరు మండలము చేవూరు గ్రామం నందు పారిశ్రామిక వాడ – ప్రాధమిక నోటిఫికేషన్ – జిల్లా గెజిట్

శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా – భూసేకరణ గుడ్లూరు మండలము చేవూరు గ్రామం నందు పారిశ్రామిక వాడ – ప్రాధమిక నోటిఫికేషన్ – జిల్లా గెజిట్

11/11/2022 11/11/2023 చూడు (2 MB)
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా – భూసేకరణ గుడ్లూరు మండలము రావూరు గ్రామం నందు పారిశ్రామిక వాడ – ప్రాధమిక నోటిఫికేషన్ – జిల్లా గెజిట్

శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా – భూసేకరణ గుడ్లూరు మండలము రావూరు గ్రామం నందు పారిశ్రామిక వాడ – ప్రాధమిక నోటిఫికేషన్ – జిల్లా గెజిట్

11/11/2022 11/11/2023 చూడు (2 MB)
భూసేకరణ – నెల్లూరు పాలెం నుంచి ఆత్మకూరు రహదారికి మెరుగుపరచడం.

13.06.2020 వరకు ముసాయిదా ప్రకటన సమయం పొడిగింపు.

13/11/2019 13/06/2020 చూడు (266 KB)
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 27.05.2020 వరకు పొడిగింపు.

27/11/2019 27/05/2020 చూడు (257 KB)
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 25.03.2020 వరకు పొడిగింపు.

25/12/2019 25/03/2020 చూడు (259 KB)
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 25.03.2020 వరకు పొడిగింపు.

25/12/2019 25/03/2020 చూడు (252 KB)
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 25.03.2020 వరకు పొడిగింపు.

25/12/2019 25/03/2020 చూడు (264 KB)
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 24.03.2020 వరకు పొడిగింపు.

25/12/2019 24/03/2020 చూడు (253 KB)
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 18.03.2020 వరకు పొడిగింపు.

19/12/2019 18/03/2020 చూడు (261 KB)
భూసేకరణ – నాడికుడి నుండి శ్రీకాళహస్తి మధ్య కొత్త బి.జి రైల్వే లైన్.

డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ యొక్క సమయం 18.03.2020 వరకు పొడిగింపు.

19/12/2019 18/03/2020 చూడు (249 KB)