ముగించు

అధార్ సేవలు (UIDAI)

భారతీయ ఏకీకృత నిర్ధారణ సంస్థ అనేది ఒక స్వయం నిర్ణాయిక సంస్థ . ఆధార్ చట్టం 2016 జులై 12న ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార శాఖచే జారీ చేయబడినది.

ఈ క్రింది సేవలను మీ-సేవా ద్వారా పొందవచ్చును.

  1. ఆధార్ నమోదు.
  2. ఆధార్ ఈ-కె.వై.సి.
  3. ఆధార్ దృవీకరించుట.
  4. ఆధార్ తెలుసు కొనుట.

ప్రాంతము : మీసేవ, ఆర్.టి.సి వెనుక, శోధన నగర్, నెల్లూరు | నగరం : నెల్లూరు | పిన్ కోడ్ : 524001