ముగించు

దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ

ఎ)శాఖ / సంస్థ గురించి పరిచయం:

46 మండలములు మరియు 5 రెవిన్యూ డివిజన్లు గా ఉన్న శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో మొత్తం 1309 దేవస్థానములు మరియు సంస్థలు ఉన్నవి. అందులో 222 ఆదాయము వచ్చు దేవస్థానము / సంస్థలు ఉన్నవి మరియు 1087 లనుండి ఎలాంటి ఆదాయము లేని దేవస్థానము / సంస్థలు ఉన్నవి.

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో మొత్తం 222 ఆదాయము వచ్చు దేవస్థానము / సంస్థలు ఉన్నవి ఈ దేవస్థానము / సంస్థలు చాలావరకు కార్యనిర్వహణాధికారులు ఆధీనములో ఉన్నవి, కొన్ని వంశపార్యంపర్య ధర్మకర్తల ఆధీనములో ఉన్నవి.

ఈ దేవస్థానము / సంస్థలను సెక్షన్ 6 దేవదాయ శాఖ చట్టం 30/1987 క్రింద (ఎ)(బి)(సి)(డి) గా వర్గీకరించ బడ్డాయి. ఈ దేవస్థానము / సంస్థలు శ్రీయుత కమీషనరు, దేవదాయ ధర్మదాయ శాఖ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గొల్లపూడి, శ్రీయుత ఉప కమీషనరు, దేవదాయ ధర్మదాయ శాఖ, గుంటూరు మరియు సహాయ కమీషనరు, దేవదాయ ధర్మదాయ శాఖ, నెల్లూరు వారితో పాటుగా శ్రీయుత ప్రాంతీయ సంయుక్త కమీషనరు, దేవదాయ ధర్మదాయ శాఖ, మల్టీ జోన్-II, తిరుపతి వారి పర్యవేక్షక నియంత్రణలో ఉంటాయి.

దేవస్థానము / సంస్థలను ఆదాయమును బట్టి ఈ క్రింది విధముగా వర్గీకరించారు.

ఆదాయ పరిధి వర్గీకరణ పర్యవేక్షణ  అధికారి
రూ. 1 కోటి పైన 6(ఎ) శ్రీయుత కమీషనరు 8
రూ.25 లక్షల పైన 1 కోటి లోగా 6(ఎ) శ్రీయుత ప్రాంతీయ సంయుక్త కమీషనరు 14
రూ.2 లక్షల పైన 25 లక్షల లోగా 6(బి) శ్రీయుత ఉప కమీషనరు 108
రూ.2 లక్షల లోగా 6(సి) సహాయ కమీషనరు 1172
మఠం 6(డి) అదాయమును బట్టి 7
    మొత్తం  >> 1309

రెవిన్యూ శాఖ వారి రికార్దులతో దేవదాయ శాఖ రికార్డును పరిశీలించగా శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో మొత్తం ఎకరాలు 23,546.17 సెంట్ల భూమి దేవదాయ శాఖ ఉంది అందులో పట్టణప్రాంతంలో మొత్తం ఎకరాలు 646.10 సెంట్ల సదరు మొత్తం భూమిని అన్యక్రాంతం కాకుండా కాపాడవలసి ఉంది

 

బి) సంస్థ నిర్మాణం (Organization Structure)

ENDOW

సి) పరిచయము

Sl. No. Name & Designation Phone No.
1 సహాయ కమీషనరు, దేవదాయ శాఖ 0861-2331223 9491000678
2 సహాయ కమీషనరు & కార్యనిర్వహణాధికారి, శ్రీ పెనుశిల లక్ష్మి నరసింహ స్వామి వారి దేవస్థానం, పెంచలకోన క్షేత్రం, రాపూరు మండలం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా. 9491000737
3. సహాయ కమీషనరు & కార్యనిర్వహణాధికారి, శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి కామాక్షితాయి దేవస్థానం, జన్నవాడ క్షేత్రం, బుచ్చిరెడ్డిపాలెం మండలం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా 9491000734
4 సహాయ కమీషనరు & కార్యనిర్వహణాధికారి, శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానం, దర్గామిట్ట, నెల్లూరు నగరం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా 9491000735

 

డి) ఇ మెయిల్ / చిరునామా :

కార్యాలయ ఈమెయిలు చిరునామ: acnlr_endts[at]yahoo[dot]com

endow-acnlr[at]gov[dot]in

కార్యాలయ చిరునామా :

సహాయ కమీషనరు,

దేవదాయ ధర్మదాయ శాఖ,

పాత సర్వోదయ కళాశాల,

డా. పెంచాలమ్మ ఆసుపత్రి ప్రక్కన,

జి.యన్.టి. రోడ్,

నెల్లూరు నగరం,

నెల్లూరు – 524001

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా

 

ఇ) దేవదాయ శాఖ కు సంబందించిన వెబ్ సైట్ లింకులు

www.apendowments.com / www.tms.ap.gov.in